Kampanja informisanja o nepovratnim sredstvima koje obezbeđuje Ministarstvo za vangranične Rumune

Una Vasijević 

Državni sekretar Viktor Aleksejev i Radu Kozma, šev službe za akcije za istorijske zajednice u okviru Ministarstva za vangranične Rumune, upoznali su članove sveštenstva, rumunski civilni sektor, kao i predstavnike medija na rumunskom jeziku u Timočkoj Krajini i Srbiji, sa sredstvima i uslovima pod kojima mogu pristupiti nepovratnim fondovima koje Ministarstvo nudi kao i o koracima koje treba da prate kako bi dostavili podobne projekte

Delegacija Ministarstva za vangranične Rumune je učesnicima predstavilo osnovne stavke o aktivnostima i predlozima akcija za 2019. godinu.

Poseta je započeta u Boru, sastankom sa predstavnicima Kongresa Vlaha Srbije, dr Slavoljubom Gacovićem, Zavišom Žuržom, Dušanom Prvulovićem, Miomirom Đorđevićem, sa parohom metovničke parohije, Prečasnim ocem Antonijem Isakom, kao i sa profesorkom rumunskog jezika, Unom Vasiljević, i deo je niza sastanaka koji su predviđeni kampanjom za informisanje koju je Ministarstvo za vangranične Rumune započelo u više zemalja u kojima žive velike zajednice Rumuna.

Na kraju dana, delegacija Ministarstva za vangranične Rumune sastala se sa Visokoprečasnim ocem Bojanom Aleksandrovićem, Vikarom Timočkim u Srbiji, koji je bio u pratnji Prečasnog oca Buobu Luia, paroh parohije Horeum Margi iz Isakova, Prečasnog oca Petru Hodža, paroh Negotinske Parohije, ali i ostalih sveštenika Timočkog vikarijata u Srbiji.

Dodatne informacije:

Pre 10 dana, Ministarstvo za vangranične Rumune objavilo je Vodič za korisnike i Dokumenat o dodeli nepovratnih sredstava. Period za javnu raspravu zaključen je 18. januara ove godine.

VIDEO MATERIJAL

FOTO GALERIJA 

    

    

    

    

 

Donator

"Ovaj projekt je podržan od strane Odeljenja za prekogranične Rumune"

http://dprp.gov.ro/web/

 

"Sadržaj ovog sajta ne predstavlja zvaničnu politiku Odeljenja za prekogranične Rumune".

Partneri

Odbor za ljudska prava Negotin

 

Romanian Global News

 

 Radio-televizija Vojvodine RTV

Zajednica Vlaha Srbije

 

Vlaška narodna stranka

 

Foaia românească

Zajednica Rumuna u Srbiji

 

UNIREA TV

 

BucPress