Čuvamo jezik i kulturu u Timočkoj krajini

Suzana Mihajlović-Jovanovići

Ovo je složen projekat koji sadrži nekoliko projektnih aktivnosti i kao takav pokriva potrebu za nacionalnim identitetom rumunske zajednice na severoistoku Srbije.

Glavni ciljevi projekta su edukacija i informisanje članova rumunske/vlaške zajednice:

- Kurs rumunskog jezika, religije, nacionalne kulture i istorije, ljudska prava i manjine, organizacija i nivo ostvarivanja prava Timočkih Rumuna/Vlaha;

- Javne rasprave / konferencije o nacionalnom identitetu Rumuna/Vlaha iz Srbije;

- Brošura "Timočki Rumuni - jezik, identitet, kultura i tradicija" je od velikog značaja, u Timočkoj krajini gotovo da nema štampanih izdanja koja bi se bavila ovom tematikom, osim naučnih knjiga, štampanih sa malim tiražem koji nije dostupan svim članovima naše zajednice.

Profesor/ka rumunskog jezika, predaje rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture subotom i nedjeljom u Boru a u javnim raspravama govori o vrednosti maternjeg jezika.

Doktor istorije, predaje istoriju rumunskog naroda i timočkih Rumuna subotom i nedjeljom u Boru i govori o nacionalnom identitetu u javnim raspravama.

Sveštenik RPC-a predaje istoriju službe na maternjem jeziku subotom i nedjeljom u Boru i govori o nacionalnom identitetu u javnim raspravama.

Aktivista za ljudska prava subotom i nedjeljom u Boru predaje ljudska prava i manjine a u javnim raspravama govori o nacionalnom identitetu.

Aktivista za nacionalno jedinstvo predaje organizaciju i nivo ostvarivanja prava timočkih Rumuna/Vlaha subotom i nedjeljom u Boru i govori o nacionalnom identitetu u javnim raspravama.

Aktivista za nacionalnu kulturu predaje tradicionalnu kulturu i kulturnu baštinu timočkih Rumuna/Vlaha subotom i nedjeljom u Boru i govori o nacionalnom identitetu u javnim raspravama.

 

Projekat se realizuje od 1. juna do 30. novembra 2019. godine, a podržano je od strane Ministarstva za prekogranične Rumune.

 

VIDEO MATERIJAL

FOTO GALERIJA

      

    

    

    

  

    

Donator

"Ovaj projekt je podržan od strane Odeljenja za prekogranične Rumune"

http://dprp.gov.ro/web/

 

"Sadržaj ovog sajta ne predstavlja zvaničnu politiku Odeljenja za prekogranične Rumune".

Partneri

Odbor za ljudska prava Negotin

 

Romanian Global News

 

 Radio-televizija Vojvodine RTV

Zajednica Vlaha Srbije

 

Vlaška narodna stranka

 

Foaia românească

Zajednica Rumuna u Srbiji

 

UNIREA TV

 

BucPress