Kancelarija besplatne pravne pomoći negotinskog Odbora za ljudska prava

Pnedeljak, 11 septembar 2017.. / Negotin, Srbija / TimocPress

Odbor za ljudska prava Negotin realizuje projekat "KANCELARIJA PRAVNE POMOĆI ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA NEGOTIN".

Sanja Lazić

Jedan od najvažnijih programa rada Kancelarije pravne pomoći je program pružanja besplatne pravne pomoći žrtvama kršenja ljudskih prava a naročito u slučajevima diskriminacije. I to aktivnosti u pružanju besplatne pravne pomoći rumunskoj-vlaškoj nacionalnoj manjini u Srbiji čija su ljudska prava prekršena.

Odbor za ljudska prava Negotin će takođe raditi na prevenciji zloupotreba neizbalansirane političke većine od strane vlasti (odnos većinskog srpskog naroda prema manjinskom rumunskom-vlaškom narodu) i u tom kontekstu inicirati civilnu akciju i svesnost o potrebi preuzimanja odgovornosti aktivne uključenosti u javnom životu.

Kancelarija pravne pomoći Odbora za ljudska prava Negotin postoji od 19. decembra 1999. godine.

Slučajevi diskriminacije rumunske-vlaške nacionalne manjine koje procesuira Kancelarija pravne pomoći Odbora za ljudska prava Negotin biće publikovani kroz Izveštaj o diskriminaciji.

Projekat se realizuje u periodu od 01. januara do 31. decembra 2017. godine i podržan je od strane Ministarstva za Rumune van granica.

 

FOTO GALERIJA

 

Donator

"Ovaj projekt je podržan od strane Odeljenja za prekogranične Rumune"

http://dprp.gov.ro/web/

 

"Sadržaj ovog sajta ne predstavlja zvaničnu politiku Odeljenja za prekogranične Rumune".

Partneri

Odbor za ljudska prava Negotin

 

Romanian Global News

 

 Radio-televizija Vojvodine RTV

Zajednica Vlaha Srbije

 

Vlaška narodna stranka

 

Foaia românească

Zajednica Rumuna u Srbiji

 

UNIREA TV

 

BucPress