BOJKOT IZBORA ZBOG INSTITUCIONALNOG BOJKOTA ISTINA O VLASIMA

Ponedeljak, 29. oktobar 2018. / Bor, Srbija / TimocPress

Dana 29.10.2018. godine u prostorijama Vlaške narodne stranke u Boru, predstavnici Kongresa Vlaha Srbije obratili su se javnosti povodom izbora za Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine koji će biti održani 4. novembra ove godine u Srbiji.

 

Una Vasiljević

 

Ovom prilikom javnosti se obratio dr Predrag Balašević, predsednik Vlaške narodne stranke i predstavnik kordinacionog tela Kongresa Vlaha Srbije koji je jasno izneo razloge za bojkot predstojaćih izbora. Jedan od krucijalnih razloga jeste nepostojanje fer i pravednih uslova za nadmetanje na ovim izborima kao i na svim drugim koji se održavaju u našoj državi. Perfidno se upisuju građani u poseban birački spisak vlaške nacionalne manjine tamo gde statistika i ne pokazuje prisutnost pripadnika vlaške nacionalne manjine, dakle pravi se lažni birački spisak u svrhu osvajanja vlasti a ne ostvarivanja manjinskih prava jedne nacionalne manjine. Takođe, zakon o Nacionalnim savetima ne predviđa da liste koje su se kandidovale imaju svoje kontrolore na biračkim mestima, što direktno omogućava krađu na izborima koja se ponavlja na svakoj ukazanoj prilici. Koliko se država direktno ali i suptilno trudi da uskrati prava manjinama ukazuje i novi zakon koji funkcionerima stranaka nacionalnih manjina onemogućava da se kandiduju na neku od funkcija u nacionalnom savetu, što je u suprotnosti i sa najvišim pravnim aktom, Ustavom Republike Srbije jer predsednik jedne stranke može da se kandiduje na izbore za predsednika države. Postavlja se pitanje ako funkcioneri stranaka nacionalnih manjina, čija je osnovna svrha postojanja upravo ostvarivanje prava nacionalne manjine, nisu kompatibilni da se bore za predstavljanje interesa svoje nacionalne manjine, ko onda jeste? Da li su kompetentni možda oni koji su na vlasti, samo zbog toga što su na vlasti i imaju svu moć odlučivanja u svojim rukama i koji se pitaju o svemu u državi, oni kojima je jedini interes zauzimanje i očuvanje položaja i moći u državi i društvu jer ineteres nacionalnih manjina i ne mogu da zastupaju kada nisu pripadnici istih? Kako može interese vlaške zajednice razumeti i predstaviti neko ko ne da ne govori vlaškim jezikom već isti i ne poznaje, stavljen je na listu kako bi osvojio određen broj glasova i zauzeo mesto u Nacionalnom savetu gde će se upravo i turditi da interesi ove nacionalne manjine ne budu ostvareni, kako se pokazalo i u prethodnim mandatima. Koliko se ne poznaje kultura, istorija, tradicija i jezik najbolje oslikava sramotno delovanje izabranih predstavnika u dva prethodna mandata Nacionalnog saveta, koji su od pitanja jezika, istorije i identiteta Vlaha napravili predstavu. U školskom programu ne postoji ni jedna rečenica o tome ko su Vlasi i kojim jezikom govore. Da ne govorimo o već ustaljenim metodama vladajuće stranke kojima se vodi kampanja uoči bilo kojih izbora u zemlji. Zloupotreba vlasti ide do te mere, da su navedenoj listi dostupni birački spiskovi, te aktivisti SNS-a i SPS-a kršeći zakon obilaze potencijalne birače i kampanjom „od vrata do vrata“ vrše pritisak i skupljaju „sigurne glasove“. Dr Predrag Balašević, jasno je izneo stav cele vlaške zajednice koja je okupljena oko krovne organizacije Kongres Vlaha Srbije, da oni u ovakvim farsama neće učestvovati.

Javnosti su se obratila i druga dva predstavnika kordinacionog tela Kongresa, Dušan Prvulović i Zaviša Žurž koji su se složili sa svim navedenim razlotima za bojkot. Dušan Prvulović je posebno istakao jedno veoma važno pitanje. To pitanje tiče se kandidata sa jedne od dve liste koje se kandiduju za predstojaće izbore. Zapravo većina kandidata, ako ne i gotovo svi, nisu pripadnici nijedne organizacije koja je povezana na bilo koji način sa vlaškom nacionalnom manjinom, te on postavlja vrlo logično pitanje, kome se on, ali i svi ostali pripadnici vlaške zajednice mogu obratiti u svrhu informisanja o svojim manjnskim pravima ili možda u svrhu saradnje i pregovaranja o ostvarivanju interesa vlaške nacionalne manjine. Dakle, očito je da su liste kandidovane samo da osvoje vlast i preuzmu kontorlu i nad ovim segmentom društva. Zaviša Žurž je posebno ukazao na krađu koja se dogodila na prošlim izborima za Nacionalni savet gde su listu sa našim predstavnicima pokrali prvenstveno u selu Sige koje se danas uzima kao pandan za Severnu Koreju, o čemu dalje tu treba govoriti,o kakvoj demokratiji i fer uslovima. Još jedan i više nego legitiman razlog da se bojkotuje ova cirkuska predstava čiji se scenario već unapred vrlo dobro zna. Takođe, apelovao je na građane da ne izlaze na ove izobre a da ukoliko su ucenjeni i uslovljeni da glasaju, kako to obično biva u našoj državi, radnim mestom ili samom egzistencijom, da u tom slučaju izađu i ponište glasački listić.

Kao pripradnica vlaške nacionalne manjine i diplomirani politikolog, javnosti se obratila i Jelena Janković. Ona je posebno istakla zabrinutost za društvo u celini, društvo gde vlada cenzura, gde se zakoni donose preko noći gde je diktatura i više nego očigledna, te da su ovi izbori za Nacionalni savet samo mikroplan onoga što nam se dešava u društvu i državi. Bez dileme se složila da je najbolji način da se pokažu stavovi predstavnika zajednice Vlaha zapravo da se ovi izbori bojkotuju i da se dostojanstveno uzdrži od učestvovanja u ovom sramotnom performansu vladajuće mašinerije.

Naposletku javnosti se obratio i predsednik Foruma Vlaha, Dragomir Dragić, koji je još jednom pokušao da iznese pravu istinu o poreklu i istoriji Vlaha, naveo je jasne činjenice potkovane istorijskim pisanim izvorima i posebno skrenuo pažnju na problem u komunikaciji koji postoji između predstavnika vlaške zajednice i naše države, koja ne samo da malo zna o našoj nacionalnoj manjini već se uopšte i ne interesuje da do bilo kakvih saznanja i dođe.

Na konferenciji koja je trajala skoro čitav sat, pored konkretnih razloga za bojkot ovogodišnjih izbora za Nacionalni savet izneti su i već poznati problemi sa kojima se suočava vlaška nacionalna manjina, kao i opšti osvrt na političko stanje u državi i društvu.

 

 

VIDEO MATERIJAL

 

  GALERIE FOTO

           

              

    

Donator

"Ovaj projekt je podržan od strane Odeljenja za prekogranične Rumune"

http://dprp.gov.ro/web/

 

"Sadržaj ovog sajta ne predstavlja zvaničnu politiku Odeljenja za prekogranične Rumune".

Partneri

Odbor za ljudska prava Negotin

 

Romanian Global News

 

 Radio-televizija Vojvodine RTV

Zajednica Vlaha Srbije

 

Vlaška narodna stranka

 

Foaia românească

Zajednica Rumuna u Srbiji

 

UNIREA TV

 

BucPress