Predsednik grupe Partije Socijal Demokrata iz Senata Rumunije primio u radnu posetu predstavnike timočkih Rumuna/Vlaha

Rade

Radomir Milošević

Delegacija predvođena ocem Bojanom Aleksandrovićem, protojerejom stavroforom Priobalne Dakije i administrativnim vikarom timočkim, a čiji su deo bili i Zaviša Žurž, predsednik Udruženja za kulturu Rumuna/Vlaha severoistočne Srbije, „Ariadnae Filum“, Dušan Prvulović, predsednik Odbora za ljudska prava u Negotinu i dr Predrag Balašević, predsednik Vlaške Narodne Stranke Srbije, pozdravljena je na plenarnom zasedanju Senata Rumunije, što je jedinstveni trenutak u odnosu Rumunije sa Rumunima iz Srbije.

Nakon opširnog obilaska Rumunskog parlamenta u kome se ljubaznošću senatora Šerbana, koji je bio vodič, delegacija timočkih Rumuna upoznala sa istorijom zdanja, ali i istorijom dva Doma Rumunskog parlamenta (Senat i Dom poslanika), lidere iz Timočke krajine primila je grupa PSD iz Senata.

U sklopu veoma otvorenih i nekonvencionalnih razgovora, delegacija iz Timočke krajine objasnila je dramatičnu situaciju sa kojom se suočavaju Timočki Rumuni/Vlasi u smislu pripajanja Srbije EU. Istaknuto je da Kongres Vlaha Srbije, krovna organizacija zajednice Vlaha/Rumuna iz Srbije, podržava pripajanje Srbije EU, ali samo pod uslovom da Srbija prizna tih 300.000 Rumuna/Vlaha iz regiona kao Rumune, da prekine sa manipulacijom vezanom za takozvani vlaški jezik i da da pravo na obrazovanje na rumunskom jeziku, medije (radio i televiziju) na rumunskom jeziku, i dozvoli gradnju crkvi u kojima bi se služilo na rumunskom jeziku, kao i da zaustavi uznemiravanje Rumunske pravoslavne crkve u Timočkoj krajini.

Delegacija Kongresa Rumuna iz Srbije objasnila je složene i nekoherentne odnose koje rumunske organizacije iz regiona imaju sa Ministarstvom za vangranične Rumune. Istaknut je nedostatak profesionalizma ministarstva i birokratija ove institucije u pogledu složenih i ozbiljnih problema sa kojima se suočavaju Rumunske/Vlaške zajednice u Srbiji. Delegacija je napomenula i značaj drastične debirokratizacije i koherentnog, jednostavnog i efikasnog zakonodavstva koje bi rukovodilo odnosima sa rumunskim istorijskim zajednicama van Rumunije, a kao primer data je država Mađarska. U ovom smislu, članovi delegacije naznačili su koliko je značajan način na koji se formulišu zakoni 321 i 299, koji su se našli na debatama u Senatu, zakoni koji se odnose na vangranične Rumune i koji u predloženom obliku ne donose ništa novo, štaviše, samo još više komplikuju stvari.

U diskusijama je bila istaknuta i dobra saradnja sa Rumunskim kulturnim institutom i institutom „Eudoksiu Hurmuzaki“ za prekogranične Rumune, preko kojih su rumunske/vlaške organizacije uspele da prežive i da ostvare, makar i delimično, svoj osnovni cilj koji predstavlja očuvanje rumunskog kulturnog identiteta.

Delegacija senatora PSD iz Senata, predvođena senatorom Nikolae Šerbanom, pokazala je potpunu otvorenost ka datim predlozima, tim više što je deo delegacije bio i senator Titus Korlacan, bivši ministar spoljnih poslova, koji poznaje situaciju u Timočkoj Krajini u potpunosti.

U razgovorima su učestvovali i senatori iz pograničnog dela koji su obećali pomoć u ostvarivanju partnerstva sa lokalnim vlastima iz ovih krajeva.

Delegacija iz Srbije sastala se i sa sekretarom kancelarije Senata, senatorom PNL-a, Jon Marčelom Velom, koji ih je uverio u svoju potpunu podršku.

U okviru ove posete Bukureštu, otac Bojan Aleksandrović imao je radnu posetu Rumunskoj patrijaršiji.

Tokom cele posete, uz delegaciju su bili izvršni predsednik Nacionalne fondacije za prekogranične Rumune, Euđen Popesku, i ekipa Timoc Press-a.

Na kraju posete, senator Šerban Nikolae dao je intervju za TimocPress...

„U sredu imamo zajednički plenarni sastanak Doma poslanika i Senata, na kome ćemo, između ostalog, utvrditi usvajanje Deklaracije o situaciji koja se stvorila u Ukrajini nakon što je usvojila zakon o obrazovanju“, izjavio je Nikolae Šerban na plenarnom sastanku Senata u utorak.
Skrenuo je pažnju i na „daleko ozbiljniju“ situaciju u kojoj se nalaze Rumuni iz Timočke Krajine, čija prava nisu priznata od strane države Srbije.

„U daleko ozbiljnijoj situaciji nalaze se Rumuni u Timočkoj Krajini. Radi se o Rumunima. Tamo živi između 250.000 i 300.000 Rumuna. (...) Šaljemo znak da je ovaj problem važan za nas i da Rumunski parlament i pre svega Senat, nisu zaboravili problem priznavanja Rumuna, jer njih država nije priznala, nemaju crkve, škole i medije na rumunskom jeziku. Mi smo prijatelji srpskog naroda, Rumunija je partner Republike Srbije, ali ne bezuslovno. I ovo ne bezuslovno znači priznavanje timočkih Rumuna sa svim pravima koja su po evropskim standardima.“, rekao je senator socijaldemokrata.

Inače predsednik Rumunije se tokom zasedanja Generalne skupštine Organizacije ujedinjenih nacija sastao sa predsednikom republike Srbije, kome je uputio poziv za posetu Rumuniji, kako bi se produbili i razvili bilateralni odnosi između ove dve države, koji su jako značajni.

VIDEO MATERIJAL

FOTO GALERIJA

   

 

  

Donator

"Ovaj projekt je podržan od strane Odeljenja za prekogranične Rumune"

http://dprp.gov.ro/web/

 

"Sadržaj ovog sajta ne predstavlja zvaničnu politiku Odeljenja za prekogranične Rumune".

Partneri

Odbor za ljudska prava Negotin

 

Romanian Global News

 

 Radio-televizija Vojvodine RTV

Zajednica Vlaha Srbije

 

Vlaška narodna stranka

 

Foaia românească

Zajednica Rumuna u Srbiji

 

UNIREA TV

 

BucPress