Delegacija Kongresa Vlaha Srbije posetila Županiju Mehedinci

Sanja Lazić

Tri predstavnika rumunske/vlaške zajednice iz Srbije dr Dragiša Kostandinović, predsednik političkog saveta Vlaške narodne stranke, Dušan Prvulović, predsednik Odbora za ljudska prava Negotin i Zaviša Žurž, predsednik Društva za kulturu Vlaha/Rumuna severoistočne Srbije "Ariadnae Filum", na sastanku u DT Severinu, predstavljaju krovnu organizaciju ove zajednice - Kongres Vlaha Srbije, osnovan 2016. godine.

Sastanku sa predstavnicima Kongresa Vlaha Srbije prisustvovali su senator Socijaldemokratske partije u Mehedincima, Liviu Mazilu, poslanici ove partije Aleksandru Balanesku, Alina Teiš i Vlad Bontea, načelnik Županije Mehedinci - Nikolae Dragiea, predsednik Skupštine Županije Mehedinci - Aladin Đeorđesku, Jonika Negru, potpredsednik Skupštine Županije i gradonačelnik grada Oršova - Marius Stojka.

Ovi bilateralni razgovori rezultat su susreta između Kongresa Vlaha Srbije i grupe socijaldemokrata iz Senata Rumunije koji se desio u 19. septembra 2017. godine u Bukureštu, rekao je senator Liviu Mazilu na otvaranju skupa.

Ispred delegacije iz Srbije, skup je pozdravio dr Dragiša Kostandinović, predsednik političkog saveta Vlaške narodne stranke i napomenuo da bez rumunskog državljanstva pripadnici rumunske/vlaške zajednice ne mogu da glasaju na izborima u Rumuniji i samim tim nisu onda bitni za rumunske političare. Zbog malog broja onih koji su ostali u zemlji (mnogi su otišli u na “privremeni rad” u inostranstvo) nisu interesantni ni za srpske političare.

Među brojnim problemima o kojima se razgovaralo na ovom sastanku, timočki Rumuni govorili su koliko je teško sačuvati kulturni i verski identitet, tradiciju i običaje, a pogotovo jezik, jezik koga sve više i više ugrožava takozvani vlaški govor. Dušan Prvulović, je kratko predstavio zajednicu i problem sa kojima se zajednica susreće u plementiranju svojih prava, takođe je ukazao na moguće korake Rumunije oko rešavanja ovih problema. Rumunske opštine iz pograničnih Županija sa Srbijom treba da započnu dijalog sa rumunskom/vlaškom zajednicom u Srbiji, zatraže prisustvo predstavnika ove zajednice kada razgovaraju sa srpskim institucijama i rade više na dovođenju rumunkih investicija i kapitala u severoistočnu Srbiju.Takođe je postavio pitanje realizacije prekograničnog projekta između Rumunske Episkopija Severina i Strehaje sa lokalnom sa opštinom Kladovo i kakav je to projekat. Zaviša Žurž je posle jedne analize delovanja rumunske države u pomoći timočkim Rumunima izrazio želju da se sada pokuša na ovaj način sa pograničnim opštinama. Predstavnici Kongresa Vlaha Srbije uručili su zvaničan poziv domačinima da u najskorije vreme posete Timočku krajinu, Rumunski pravoslavni protoprezviterat Priobalne Dakije u Negotinu i rumunsku/vlašku zajednicu na terenu.

Diskutovalo se na više nivoa, a rumunske vlasti zauzele su se kako bi pomogle Rumunima/Vlasima u Srbiji. Među njima ubraja se i jasno odvajanje Rumuna iz dijaspore od onih iz istorijskih zajednica, izmena Zakona o državljanstvu i započinjanje zakonskog projekta koji bi zajednicama u Srbiji omogućio finansiranje putem lokalnih vlasti.

Senator socijaldemokrata, Liviu Mazilu, radi na jednom zakonodavnom projektu namenjenom da olakša finansiranje investicionih ciljeva za rumunske organizacije u Srbiji, po modelu finansiranja Rumuna iz Moldavije i Ukrajine. Senator socijaldemokrata kaže da bi novi zakon dozvolio ovakvu vrstu finansiranja putem lokalnih vlasti u Rumuniji, na osnovu ugovora o partnerstvu i bratimljenju.

Zakonodavni projekat je na radnom stolu senatora socijaldemokrata. Projekat se odnosi na mogućnost finansiranja investicionih ciljeva potrebnih rumunskoj zajednici u Srbiji putem lokalnih vlasti u Rumuniji. Praktično, senator socijaldemokrata postavio je mogućnost proširenja u Srbiju ovakve vrste finansiranja koju već praktikuju u Moldaviji i Ukrajini. Finansiranja bi omogućila delovanje kroz prizmu ugovora o partnerstvu i bratimljenju između rumunskih i srpskih gradova u kojima živi značajna zajednica etničkih Rumuna.

Sastanak u Severinu proizašao je iz sastanka sa parlamentarnom grupom socijaldemokrata iz Senata Rumunije od septembra meseca, gde se razmatralo o tome da senatori iz pograničnih Županija sa Srbijom započnu dijaloge na nivou lokalnih vlasti, kako bi se identifikovala održiva rešenja za rumunsku/vlašku zajednicu iz Timočke krajine.

Ovakvi sastanci uslediće u narednom periodu u Karajovi i Temišvaru.

VIDEO MATERIJAL

 FOTO GALERIJA

   

       

   

     

     

 

 

Donator

"Ovaj projekt je podržan od strane Odeljenja za prekogranične Rumune"

http://dprp.gov.ro/web/

 

"Sadržaj ovog sajta ne predstavlja zvaničnu politiku Odeljenja za prekogranične Rumune".

Partneri

Odbor za ljudska prava Negotin

 

Romanian Global News

 

 Radio-televizija Vojvodine RTV

Zajednica Vlaha Srbije

 

Vlaška narodna stranka

 

Foaia românească

Zajednica Rumuna u Srbiji

 

UNIREA TV

 

BucPress