Predsednik Srbije odlazi u Bukurešt da se sastane sa svojim kolegom Klausom Iohannisom. Pitanje rumunske zajednice u Srbiji na dnevnom redu zvanične posete

 Sara Prvulović

U toku razgovora razmatrače se i pitanje rumunske zajednice u Srbiji. Predsednik Klaus Iohannis boravio je u zvaničnoj poseti Republici Srbiji u julu 2015. godine.

 

Predsednička administracija je u utorak izvestila da se poseta odvija kao rezultat intenzivnih bilateralnih kontakata između Rumunije i Srbije poslednjih godina, potvrđujući "vrlo dobar karakter odnosa između Bukurešta i Beograda". Administracija je pojasnila, da Srbija godinama ignoriše zahteve rumunske strane za poštovanje najelementarnih prava Rumuna u Timočkoj krajini.

 

Predsedništvo takođe obaveštava da su glavne teme diskusije dva šefa država način za produbljivanje bilateralne saradnje, kako na političkom, tako i na ekonomskom i sektorskom nivou. Takođe, razmotriće se načini na koji će Rumunija podržati pristupanje Srbije Evropskoj Uniji, uključujući i buduće predsedovanje Rumunije Savetom Unije u prvoj polovini 2019. godine, ali i pitanje nacionalnih manjina u dve zemlje, pitanja od zajedničkog interesa u pogledu saradnje na zapadnom Balkanu i glavna dešavanja oko Kosova, navodi izvor.

 

Sastanak između dva predsednika održan je nakon što je delegacija Kongresa Vlaha Srbije, krovna organizacija rumunske/vlaške zajednice u Srbiji, stigla u Bukurešt krajem prošlog meseca da razgovaraju o situaciji rumunske zajednice u Timočkoj krajini. U razgovorima sa rumunskim zvaničnicima, članovi delegacije su ukazali na  dramatičnu situaciju sa kojom se suočava rumunska/vlaška zajednica u Timočkoj krajini, vlasti u Beogradu još uvek odbijaju da poštuju najelementarna prava koja demokratska država mora pružiti manjini, kao što su obrazovanje, kultura, mediji i religija na maternjem jeziku.

 

VIDEO MATERIJAL

 

FOTO GALERIJA

    

Donator

"Ovaj projekt je podržan od strane Odeljenja za prekogranične Rumune"

http://dprp.gov.ro/web/

 

"Sadržaj ovog sajta ne predstavlja zvaničnu politiku Odeljenja za prekogranične Rumune".

Partneri

Odbor za ljudska prava Negotin

 

Romanian Global News

 

 Radio-televizija Vojvodine RTV

Zajednica Vlaha Srbije

 

Vlaška narodna stranka

 

Foaia românească

Zajednica Rumuna u Srbiji

 

UNIREA TV

 

BucPress