Sednica Kongresa Vlaha Srbije u Boru

 

Una Vasiljević

O sastanku sa liderima organizacija rumunske manjine tokom drugog dana službene posete Republici Srbiji od strane državnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova Rumunije Đorđa Ćiambe, kopredsednika Međuvladine mešovite komisije Rumunija-Republika Srbija za zaštitu nacionalnih manjina, predstavnicima Kongresa Vlaha Srbije izvestio je protojerej Bojan Aleksandrović.

Po oceni Kongresa Vlaha Srbije tokom ove posete državni sekretar Đorđe Ćiamba nije mogao da bude upoznat sa stvarnim problemima ove zajednice i sa problemima oko predstojećih izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina. Iz onoga što je pomenuti državni sekretar govorio prisutnim liderima organizacija rumunske manjine u krnjem sastavu i iz malobrojnih informacija kojih je nažalost bilo samo na zvaničnim sajtovima predsavnika rumunskih i srpskih institucija koji su se sreli u Beogradu, o stvarnim problemima rumunske zajednice ili vlaške, kako se po sinonimiji ova zajednica u Srbija naziva nije bilo ni reči.

Kongres Vlaha Srbije napominje da je pre posete rumunskog zvaničnika Beogradu, usledio prvo jedan susret državnog sekretara Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivana Bošnjaka, kopredsedavajući Međuvladine mešovite komisije za nacionalne manjine Srbije i Rumunije, dana 28. marta ove godine u Zaječaru sa predstavnicima ove zajednice i predstavnicima lokalne samouprave a onda još jedan slićan sastanak 28. juna ove godine i u Boru. Stiče se utisak da problemi koji su pominjani na ovim sastancima nisu uvažavani od strane Ivana Bošnjaka, pa nisu ni prenete rumunskom kolegi.

Informacije sa susreta predstavnika rumunske i srpske strane su vrlo malo bile prenete u medijima u Rumuniji i Srbiji, a o susretu rumunskog zvaničnika sa predstavnicima rumunske manjine još manje.

Nije se stekao utisak da je državni sekretar Đorđe Ćiamba od svog srpskog kolege i ostalih sa kojima se sreo saznao da u rumunskoj-vlaškoj zajednici postoji veliki problem oko podele ove zajednice na dva posebna naroda (rumunski i vlaški), da država ne želi da uvaži dugogodišnju praksu i sinonimiju. Rumunski državni sekretar nije upoznat prilikom ove posete sa nerazumljivim pokušajima, Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine koji već osam godina ima podršku države i vladajučih političkih partija u Srbiji, oko uvođenja takozvanog vlaškog jezika na štetu rumunskog jezika u škole, medije i u crkveno bogosluženje. Prisustvo i delovanje Rumunske pravoslavne crkve u severoistočnoj Srbiji otežavaju lokalne i republičke institucije zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

Kongres Vlaha Srbije je doneo odluku da o ovim problemima posebno obavesti predstavnike države Srbije i predstavnike države Rumunije i da zatraži da delegacija Kongesa Vlaha Srbije bude primljena od strane oba kopredsedavajuća Međuvladine mešovite komisije za nacionalne manjine Srbije i Rumunije pre njihovog ponovnog susreta u Bukureštu.

Kongres Vlaha Srbije je podržao odluku Vlaške narodne stranke i Koalicije Tolerancija da ne postoje uslovi za izlazak na izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina i najavio aktivan bojkot ovih izbora zakazane za 04. novembar ove godine.

Kongres Vlaha Srbije ukazuje da ne postoje načini kontrole izbornog procesa jer zakon o nacionalnim savetima ne predviđa da liste koje se budu kandidovale imaju svoje kontrolore na biračkim mestima već će njih delegirati Republička izborna komisija, takođe država nije uspela da povrati kredibilitet nakon niza skandala, u vezi nelegitimnosti izbornog procesa, incidentata i politizacije nacionalnih saveta, čime su nacionalni saveti izgubili predviđenu ulogu manjinskog tela i od jedne ozbiljne institucije svedeni na farsu.

Kongres Vlaha Srbije je podržao Forum Vlaha iz Bora i njegov prednacrt Harmonizacija teme VLAŠKO PITANJE, koji pre svega predviđa što hitniji dijalog sa državom Srbijom o problemima ove zajednice.

VIDEO MATERIJAL

 

 FOTO GALERIJA

       

           

    

Donator

"Ovaj projekt je podržan od strane Odeljenja za prekogranične Rumune"

http://dprp.gov.ro/web/

 

"Sadržaj ovog sajta ne predstavlja zvaničnu politiku Odeljenja za prekogranične Rumune".

Partneri

Odbor za ljudska prava Negotin

 

Romanian Global News

 

 Radio-televizija Vojvodine RTV

Zajednica Vlaha Srbije

 

Vlaška narodna stranka

 

Foaia românească

Zajednica Rumuna u Srbiji

 

UNIREA TV

 

BucPress