Otac Bojan Aleksandrović, Vikar Timočki: „Bez rešavanja problema, bez razgovora sa onima koji su na licu mesta ništa se ne može rešiti..."

  

Sreda, 28. mart 2018. / Zaječar, Srbija / TimocPress

Visokoprečasni Otac Protojerej ikonom stavrofor Bojan Aleksandrović, administrativni vikar timočki i Protojerej Priobalne Dakije kaže da je imao susret u Zaječaru: „... sa predstavnicima Vlade Srbije, naše zemlje u kojoj živimo i predstavnicima ambasade i generalnog konzulata u Zaječaru, kao predstavnici naše matične zemlje Rumunije u Zaječaru.“ 

Una Vasillević              

Govorilo se kaže o problemima, da je bila duga diskusija sa predstavnicima države Srbije i da se došlo do zaključka, da bi trebalo češće da se sreću i da informacije stižu sa lica mesta a ne da se prenesu od jednog do drugog i kada stignu tamo gde treba one su skroz promenjene. On veruje da će ipak započeti razgovor da bi mogli da se reše problemi. „Bez rešavanja problema, bez razgovora sa onima koji su na licu mesta ništa se ne može rešiti. Ne tražimo mnogo, mi smo državljani i lojalni građani Srbije, države u kojoj živimo, i želimo da sa onima koji su u Vladi, rešimo naše probleme. Takođe želimo da imamo relacije i sačuvamo vezu sa matičnom zemljom Rumunijom.“ - kaže Aleksandrović.

 

VIDEO MATERIJAL

FOTO GALERIJA

    

Donator

"Ovaj projekt je podržan od strane Odeljenja za prekogranične Rumune"

http://dprp.gov.ro/web/

 

"Sadržaj ovog sajta ne predstavlja zvaničnu politiku Odeljenja za prekogranične Rumune".

Partneri

Odbor za ljudska prava Negotin

 

Romanian Global News

 

 Radio-televizija Vojvodine RTV

Zajednica Vlaha Srbije

 

Vlaška narodna stranka

 

Foaia românească

Zajednica Rumuna u Srbiji

 

UNIREA TV

 

BucPress