Filip-Lučian Jorga, Institut kulture Rumunije: „Ovadašnji Rumuni sa velikim interesom gledaju ka Rumuniji“

Sâmbătă, 30 iunie 2018 / Bor, Serbia / TimocPress

Filip Jorga, iz Instituta kulture Rumunije, je naglasio da zna koliki se napori ulažu i kroz kakve sve neugodnosti prolaze čelnici rumunsko-vlaške zajednice u borbi za očuvanje identiteta svojih sunarodnika.

 

Una Vasiljević              

"Ovadašnji Rumuni sa velikim interesom gledaju ka Rumuniji. I mi Rumuni sa severa Dunava bi mngogo toga mogli da naučimo od vas. Od vas treba da naučimo da nije sramota očuvati svoj identitet, svoj jezik i svoje korene. Kao predstavnik zvanične rumunske institucije, smatram da rumunsko-vlaška nacionalna manjina u Srbiji treba da ima sva ona prava koja imaju manjine koje žive u Rumuniji"-smatra Jorga.

 

VIDEO MATERIJAL

FOTO GALERIJA

    

Donator

"Ovaj projekt je podržan od strane Odeljenja za prekogranične Rumune"

http://dprp.gov.ro/web/

 

"Sadržaj ovog sajta ne predstavlja zvaničnu politiku Odeljenja za prekogranične Rumune".

Partneri

Odbor za ljudska prava Negotin

 

Romanian Global News

 

 Radio-televizija Vojvodine RTV

Zajednica Vlaha Srbije

 

Vlaška narodna stranka

 

Foaia românească

Zajednica Rumuna u Srbiji

 

UNIREA TV

 

BucPress