Razgovaramo sa Dan Tanasa ...

 

 

Petak, 02 avgust 2019 / Boljevac, Srbija / TimocPress

Dan Tanasa, predsednik  
Asociația Civică pentru Demnitate în Europa  (Udruženje građana za dostojanstvo u Evropi)

 

Una Vasilević 

Drugi o Danu Tanasa ...

Radu Tudor, politički i vojni analitičar, novinar Antena 3 - ”Dan Tanasa je izvanredan novinar koji se bori za prava Rumuna u Hargiti i Kovasni, a želeo bih da u vrhu rumunske države bude više ljudi koji će raditi ono što radi Dan Tanasa tamo odakle je on."

Lia Olguca Vasilesku, bivša senatorka PSD-a, aktualna gradonačelnica Krajove - "Da Dan Tanasa ne bi postojao, trebalo bi ga izmisliti!".

Antal Arpad Andras, predsednik opštine Sfântu Gheorghe (Sveti George), bivši poslanik u rumunskom parlamentu, predsednik UDMR-a Sfântu Gheorghe (Demokratski savez Mađara u Sveti George) - "U osnovi, jedan ili dvoje ljudi u institucijama prima platu kako bi mogli odgovorati na pitanja Dana Tanasa ili drugim ljudima".

Ionuc Cene, Napocanews - "Dan Tanasa, najveći patriota među blogerima u Rumuniji"!

Florin Matei, Galaci - ”U Hargiti i Kovasni. Dan Tanasa piše o zlostavljanju koje su vremenom počinile u Županijama Kovasna i Hargita lokalne vlasti mađarske nacionalnosti."

Demeter Janos, potpredsednik Saveta Županije Kovasna, član Demokratskog saveza Mađara - „Iza Tanasea, očito postoji tim koji mu anonimno stavlja u usta šta da kaže. Ne bih se iznenadio ako se pokaže da aktivnost ovog mladića podržavaju sve vrste civilnih organizacija."

Farkas Reka, "novinarka" dnevnog lista Haromszek - "Dan Tanasa, rumunski službenik za zviždanje"

VIDEO MATERIJAL

FOTO GALERIJA

   

     

    

    

 

Donator

"Ovaj projekt je podržan od strane Odeljenja za prekogranične Rumune"

http://dprp.gov.ro/web/

 

"Sadržaj ovog sajta ne predstavlja zvaničnu politiku Odeljenja za prekogranične Rumune".

Partneri

Odbor za ljudska prava Negotin

 

Romanian Global News

 

 Radio-televizija Vojvodine RTV

Zajednica Vlaha Srbije

 

Vlaška narodna stranka

 

Foaia românească

Zajednica Rumuna u Srbiji

 

UNIREA TV

 

BucPress