Izbori su šansa da vlaška zajednica dobije svoje autentične predstavnike u parlamentu

 

 Sreda, 17.06.2020 / Bor, Srbija/ TimocPress

Na izbornoj listi „Čedomir Jovanović – Koalicija za mir” našlo se i šestoro Borana, od koji je najbolje rangiran dr Predrag Balašević (1974), lekar iz Bora koji je drugi na listi odmah ispod Čedomira Jovanovića.

 

Suzana Mihajlović-Jovanovići

Koaliciju za mir čine Liberalno demokratska partija, Tolerancija Srbije, Bošnjačka građanska stranka, Stranka Crnogoraca, Vlaška narodna stranka – Partia neamului rumânesc, Liberalno demokratski pokret Vojvodine, Udruženje Jugoslovena u Srbiji, AMARO – Akciona mreža asocijacija i romskih organizacija, Udruženje građana „Rumuni Homolja“ i Skaska.

Ona je, ističe dr Predrag Balašević, kandidat za narodnog poslanika iz Bora i drugi na listi, nastala iz potrebe da se političke partije i organizacije koje imaju srodnu politiku po pitanjima poštovanja ljudskih i manjinskih prava, ali i pitanja vezana za put Srbije ka Evropskoj uniji i druga bitna za narode koji žive u ovoj zemlji, ujedine i kroz zajednički nastup rade na poboljšanju života manjina.

    “Naš prevashodni interes je bio da napokon vlaška zajednica dobije svoje autentične predstavnike u parlamentu Srbije. Mi, nažalost, do sada, kada su Vlasi u pitanju, nikada nismo imali svog predstavnika u parlamentu. Bilo je ljudi iz naše zajednice koji su bili u političkim partijama većinskog naroda, ali oni nikada nisu zastupali interese naše zajednice, nisu promovisali neke ideje i vrednosti za koje se ova zajednica zalaže već politiku one političke partije koja je ušla u parlament Srbije”, kaže za Bor 030 dr Predrag Balašević, lider Vlaške narodne stranke – Partia neamului rumânesc.

Želja je ove političke stranke da uđe u parlament i kroz angažovanje svog predstavnika promoviše vrednosti vlaške zajednice – jezik, kulturu, tradiciju i sve ono što do sada nije realizovano za implementaciju prava ove manjinske zajednice. Kako ističe dr Balašević sva ta prava su zagarantovana zakonima, ali na terenu to izgleda mnogo drugačije.

    “Mi naš jezik danas ne možemo sačuvati u onoj formi kako smo to kroz vekovima radili, učili od naših roditelja, baka i to prenosili na naredne generacije. Jezik se, imajući u vidu da ga ne učimo u školi, osiromašio i sa te strane mislim da je učenje maternjeg jezika jedan od prioriteta. Tražićemo da država Srbija iz budžeta opredeli više sredstava za očuvanje i negovanje kulture Vlaha u istočnoj Srbiji, zalagaćemo se i da bogosluženje imamo na svom maternjem jeziku, da imamo i medije na svom jeziku, da država finansira projekte za glasila na jeziku naše nacionalne manjine. Da bi rešavali sve ove probleme tražićemo dijalog sa institucijama sistema jer nažalost mi taj dijalog danas nemamo sa institucijama u Beogradu, niti sa lokalnim institucijama”, ističe dr Balašević.

Nisu samo pitanja vezana za nacionalni i kulturni identitet Vlaha ono za šta se zalaže Koalicija za mir, ističe prvi čovek Vlaške narodne stranke, već i pitanja vezana za zajedničke probleme svih zajednica u Boru, kao što su eksploatacija ruda u budućem rudnika Čukaru Peki, rudarenje u Krivelju, Cerovu, Majdanpeku, Topionica “Ziđina” i aerozagađenje.

    “Mene plaši da posle ovih izbora neće biti puno poslanika iz istočne Srbije u parlamentu Srbije. Nismo ih imali ni u prethodnom periodu i ne verujem da ćemo ih i imati, a i ovi koji su bili nisu imali tu političku slobodu da u parlamentu govore o problemima ljudi u ovim krajevima. Krajnje je vreme da imamo predstavnika koji može da govori u naše ime bez da ga neko u Beogradu da kažem u tome spreči. Mislim da mi nećemo razočarati naše birače i one ljude koji će glasati za ovu listu jer ćemo ulaskom u parlament govoriti o problemima kako ljudi iz Bora tako i iz drugih gradova i opština”, dodao je Balašević.

Pored njega, na listi “Čedomir Jovanović – Koalicija za mir” na 16. mestu našao se i Boranin Miroslav Grujić (1964), diplomirani inženjer rudarstva. Dragana Živković Obradović (1964), diplomirani inženjer rudarstva je na 19, Zaviša Žurž (1976), mašinski tehničar iz Bora na 27, Darjan Karabašević (1985), profesor univerziteta na 54, a Rade Anđelić (1954), penzioner iz na 83. mestu liste kandidata za narodne poslanike.

    “Moje je mišljenje da stranke nacionalnih manjina bi trebalo da budu u saradnji sa političkim partijama koje vode ovu državu, jer imamo primere Bošnjaka i Mađara koje rešavaju probleme svojih zajednica kroz saradnju sa najvišim nivoima vlasti. Mislim da bi i vlaška zajednica trebalo da ima što bolju saradnju da bi svoje probleme mogla lakše da rešava, ako ne u koaliciji, nego na nekim drugim nivoima”, kaže dr Predrag Balašević i pozvao birače da glasaju za listu Koalicije za mir koja će na glasačkom listiću biti pod rednim brojem 20.

 

VIDEO MATERIJAL

 

FOTO GALERIJA 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

    

    

    

      

  

      

      

      

Donator

"Ovaj projekt je podržan od strane Odeljenja za prekogranične Rumune"

http://dprp.gov.ro/web/

 

"Sadržaj ovog sajta ne predstavlja zvaničnu politiku Odeljenja za prekogranične Rumune".

Partneri

Odbor za ljudska prava Negotin

 

Romanian Global News

 

 Radio-televizija Vojvodine RTV

Zajednica Vlaha Srbije

 

Vlaška narodna stranka

 

Foaia românească

Zajednica Rumuna u Srbiji

 

UNIREA TV

 

BucPress