„Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji“

Utorak, 12. februar 2019. Negotin, Srbija / TimocPress

Zatvori prenatrpani, alternativne kazne se retko primenjuju...

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovala je okrugli sto „Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji“ sa ciljem da informiše javnost sa izveštajem i preporukama nastalih na osnovu istraživanja koja je Mreža CHRIS sprovela tokom 2018. godine

 

Rade

Radomir Milošević

Istraživanje je sprovedeno tokom minule godine na osnovu tri izvora i podataka Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u 10 povereničkih kancelarija, Prekršajnih sudova u Kraljevu, Nišu, Vranju, Valjevu i Negotinu, ali i na osnovu odgovora koje je u upitniku dalo 18 poverenika u tri regiona, istočnoj, južnoj i zapadnoj Srbiji.

Iako najveći broj kazni, na osnovu podataka 23 Osnovna suda, čine uslovne osude, u oko 50 odsto slučajeva, istraživanje je pokazalo da se takve kazne najčešće izriču u južnom, pa u zapadnom regionu, a najmanje u istočnom regionu Srbije.

Okruglom stolu u Negotinu prisustvovali su predstavnici Osnovnog i Višeg suda u Negotinu, ali i Kancelarije za alternativne sankcije u Negotinu, lokalne samouprave, Okružnog zatvora, advokature, Policijske stanice u Negotinu, ali i ustanova u sistemu vanzavodskih sankcija i mera, kao što JKP „Badnjevo“ i svakako Centar za socijalni rad.

Alternativne sankcije, složili su se svi učesnici ovog okruglog stola, predstavljaju veliki potencijal, naročito za počinioce koji ranije nisu osuđivani, za počinioce društveno manje opasnih krivičnih dela, mlade prestupnike i žene, ali je potrebno da se imaju u vidu i problemi koji su se pokazali na terenu, do kojih su doveli, kako rekoše na ovom skupu, neprecizni zakonski propisi.

Novine koje su uvedene sa ciljem da se rasterete zatvorski kapaciteti, a osuđeni resocijalizuju, odnosno vrate u društveni život, pokazali su i nedovoljne kadrovske kapacitete, manjak ljudstva, odsustvo tehničke podrške, manjak vozila, ali i druge probleme.

Rezultati istraživanja su pokazali i da je najveća zastupljenost alternativnih sankcija  i mera u južnom, a najmanja u istočnom regionu. Od svih izrečenih sankcija uslovna osuda je najčešća i predstavlja više od 52 odsto godišnje od svih izrečenih krivičnih sankcija.

Zanimljivo je i da 33 odsto poverenika kancelarija za alternativne sankcije smatra da je pravna regulativa nedovoljno jasna i neprecizna i da pravne odredbe nisu predvidele probleme koji se u praksi rešavaju.

Saradnja sa svim relevantnim činiocima ocenjena je kao dobra, ali uvek ima mesta i za unapređenje. Najkvalitetnija je sa zatvorima, sa policijom, pa i sa pravosudnim organima, dok je sa advokatima dobra, kada je ima, a ima je, rečeno je na okruglom stolu u Negotinu, retko.

Okrugli sto u organizaciji Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, u kojoj je i negotinski Odbor za ljudska prava, ponudio je, pre svega, dobru polaznu tačku za dalja razmatranja o unapređenju razvoja sistema alternativnih mera i sankcija.

Okrugli stolovi o alternativnim sankcijama održani su u Beogradu, Nišu, Negotinu, Valjevu, Vranju i Novom Pazaru. Organizaciju okruglih stolova  podržao je Civil Rights Defenders u okviru projekta  Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Srbiji ,a omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida.

VIDEO MATERIJAL

FOTO GALERIJA 

      

    

    

 

Donator

"Ovaj projekt je podržan od strane Odeljenja za prekogranične Rumune"

http://dprp.gov.ro/web/

 

"Sadržaj ovog sajta ne predstavlja zvaničnu politiku Odeljenja za prekogranične Rumune".

Partneri

Odbor za ljudska prava Negotin

 

Romanian Global News

 

 Radio-televizija Vojvodine RTV

Zajednica Vlaha Srbije

 

Vlaška narodna stranka

 

Foaia românească

Zajednica Rumuna u Srbiji

 

UNIREA TV

 

BucPress