Kongres Vlaha Srbije u poseti rumunskim institucijama

16 09 2017 002

Utorak, 04. april 2017. / Bukurešt, Rumunija / TimocPress

Nakon posete rumunskim institucijama, članovi delegacije se nadaju da nisu pričali u prazno i da će se poruka koju su preneli Bukureštu čuti. U ovom smislu, očekuje se značajna pomoć i konkretna dela.

Una Vasiljević

Delegacija Kongresa Vlaha Srbije imala je u utorak, 04.aprila 2017. godine, dvočasovni sastanak sa ministarkom za prekogranične Rumune, Andreom Pastarnak. Glavna tema razgovora bio je status rumunske/vlaške zajednica u istočnoj Srbiji i odnos institucija države Rumunije prema ovoj zajednici.

U program posete bio je svrstan i sastanak sa predsednikom Rumunskog kulturnog instituta, Raduom Borianuom, kome se delegacija zahvalila na projektima koje je Rumunski kulturni institut realizovao u Timočkoj krajini.   
Kongres Vlaha Srbije primljen od strane Komisije za zajednice Rumuna koji žive u inostranstvu Predstavničkog doma Rumunije.

Na sastanku su članovi delegacije objasnili dramatičnu situaciju u kojoj se nalazi 300.000 timočkih Rumuna/Vlaha budući da su pod jakim asimilacionim pritiskom od strane srpskih vlasti. Zahtevali su političku i finansijsku pomoć rumunske države tražeći da rumunske vlasti slede primer Mađarske koja je pomogla Mađarima u Vojvodini. Andreea Pastarnak, ministarska za prekogranične Rumune, učestvovala je u razgovorima i u aktivnostima Komisije za rumunske zajednice van granica države Poslaničkog doma. Teme na agendi diskusija bile su: ciljevi i mere vladinog programa za razvijanje projekata i platformi namenjenih za obrazovanje i proširenje medija na rumunskom jeziku u rumunskim zajednicama u Srbiji.

Na konferenciji za novinare koja je organizovana u Poslaničkom domu, pored rukovodstva Komisije za rumunske zajednice van granica države, delegacija se sastala i sa članovima Komisije za rumunske zajednice van granica države iz Poslaničkog doma.

U program posete bio je svrstan i sastanak sa predsednikom Rumunskog kulturnog instituta, Raduom Borianuom, kome se delegacija zahvalila na projektima koje je Rumunski kulturni institut realizovao u Timočkoj krajini.   

Na margini iste posete, delegacija Kongresa Vlaha Srbije sastala se sa članovima Nacionalne fondacije za prekogranične Rumune i odredila zajedničke buduće ciljeve.

Delegaciju Kongresa Rumuna iz Srbije sačinjavali su:

Dr Predrag Balašević, Vlaška Narodna Stranka; Zaviša Žurž, "Ariadnae Filum" Društvo za kulturu Vlaha-Rumuna iz Srbije; Dušan Prvulović, Odbor za ljudska prava Negotin i Slaviša Gušanović, kamerman novinske agencije Timoc Press.

VIDEO MATERIJAL

FOTO GALERIJA

Donator

"Ovaj projekt je podržan od strane Odeljenja za prekogranične Rumune"

http://dprp.gov.ro/web/

 

"Sadržaj ovog sajta ne predstavlja zvaničnu politiku Odeljenja za prekogranične Rumune".

Partneri

Odbor za ljudska prava Negotin

 

Romanian Global News

 

 Radio-televizija Vojvodine RTV

Zajednica Vlaha Srbije

 

Vlaška narodna stranka

 

Foaia românească

Zajednica Rumuna u Srbiji

 

UNIREA TV

 

BucPress