Ziua Limbii Române sărbătorită la Bor

Joi, 31 august 2017 / Bor, Serbia / TimocPress

Este un fapt incontestabil că românii, pe care îi numim Vlahii sunt o entitate specială în statul Serbia cu multe specificități.

Una Vasilevici

Conferința dedicată formării limbii vlahe pe teritoriului Serbiei de Răsărit, în cadrul marcării Zilei Limbii Române, pe data de 31 august la Biblioteca Națională din Bor, a provocat interesul mare a publicului. Problemele și provocării în introducerea limbii vlahe în cadrele instituționale și juridice sunt multe, iar nevoile vorbitorilor sunt din ce în ce mai expresive.  Cei neinformați ar dori că o limbă oficială să fie renumită cu o altă. Aici nu este vorba doar de limba, ci de cultura, tradiție și alte. A spune că ceva nu este românește ci vlah nu este nimic decât împărțirea unei entității romanofone în două diferite pe teritoriului Serbiei de Răsări, a subliniat Dr. SlavolIub Gațovici, în numele Grupei de intelectuali român, indicând că limba trebuie fi numită așa cu o numește poporul pe care o vorbește și că este fundamentală respectarea regulelor lingvistice.

Un fapt netăgăduit este că românii pe care le numim vlahii sunt în Serbia o entitate diferită cu mai multe specificității. În statul nostru nu poate exista prosperitate pe planul acesta până la democratizare concretă, ceea ce înseamnă că românii din aceasta zonă trebuie să-și îngrijească limba și să-și actualizeze patrimoniul cultural și istoric.

Doamna Iulia Modiga a participat la manifestarea ca reprezentantul Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” din București, care a sprijinit marcarea Zilei Limbii Române. Adresându se prezenților, ea a subliniat că românii din țara mamă sprijinesc pe deplin demersurile compatrioților săi din aceasta zonă a Serbiei să-și păstreze, îngrijească și acualizeze identitatea culturală și lingvistică.

Ea a transmis mesajul directorului general adjunct, Nicolae Brînzea în care, printre altele, scrie că Institutul va continua proiectele destinate etnicilor români din Serbia, cu accent pe utilizarea limbii române și în alt spațiu decât cel privat. Limba română rămâne factorul care ne unește și care reflectă conștiința comună a destinului românesc, a fost transmis.

Este bine că predicile în limba maternă a românilor/vlahilor sunt auzite pe toate zonele în care trăiesc vorbitorii romanofoni. Indiferent de cum se numesc, limba trebuie să rămână aceeași, așa cum este și biserica. Ea este stâlpul unificării spirituale ale popoarelor pe acest teritoriu, a spus protoiereu stavrofor și vicar al Timocului, Boian Alexandrovici în numele Protopopiatului Daciei Ripensis.

Marcarea Zilei Limbii Române pe teritoriul Serbiei de Răsărit a fost organizată de către Asociația pentru cultura românilor/vlahilor din Serbia „Ariadnae Filum”.

După cum anunță organizatorii, în perioada următoare ei vor organiza o serie de dezbaterii dedicate păstrării entității, stării în care se află limba vlahă și problemelor în standardizarea ei în județele din Serbia de Răsărit unde trăiesc membrii ai comunității române/vlahe.

Asociația „Ariadnae Filum” a înmânat diplomele de merit, dar cu aceasta ocazie a fost organizat și un program cultural și artistic adecvat.

VIDEO MATERIAL

GALERIE FOTO

 

Donor

"Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni" 

http://dprp.gov.ro/web/

 

"Conţinutul acestui material nu reprezintă poziţia oficială a Secretariatului General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni"

Parteneri

Comitetul pentru Drepturile Omului Nigotin

 

Romanian Global News

 

 Radioteleviziunea Voivodinei RTV

Comunitatea Rumânilor din Serbia

 

Partia Neamului Rumânesc

 

Foaia românească

Comunitatea Românilor din Serbia

 

UNIREA TV

 

BucPress