“Suport aplicării sancțiunilor și măsurilor alternative în Republica Serbia”

Marți, 12 februarie 2019. / Nigotin, Serbia / TimocPress

Închisori aglomerate, pedepsele alternative sunt rar aplicate...

Rețea pentru drepturile omului în Serbia, CHRIS, a organizat masa rotundă pe tema “Suport aplicării sancțiunilor și măsurilor alternative în Republica Serbia” cu scopul de a informa publicul cu raportul și recomandările create pe baza cercetărilor pe care le-a efectuat Rețea CHRIS pe parcursul anului 2018.

 

Una Vasilevici 

Cercetarea a fost realizată pe parcursul anului trecut bazându-se pe trei surse și date ale Administrației pentru Executarea Sancțiunilor Penale în 10 Birouri comisarului pentru sancțiuni și măsuri alternative, Instanțelor penale din Kralievo, Niș, Vranie, Valievo și Nigotin, dar și pe baza răspunsurilor din chestionar de către 18 comisari pentru informații de interes public din trei regiuni, Serbia de Est, Serbia de Sud și Serbia de Vest.

Deși cel mai mare număr de sancțiuni, pe baza datelor din 23 Judecătorii, reprezintă condamnării condiționate, în aproape 50% de cazuri, cercetarea a demonstrat că aceste pedepse sunt pronunțate în zona sudică, precum și în zona vestică, iar mai rar în zona estică a Serbiei.

Rezultatele cercetărilor au arătat că cea mai mare reprezentare a sancțiunilor și măsurilor alternative este în sud și cea mai mică în regiunea estică.

Munca de interes public este rar pronunțată în Serbia de Est, în timp ce utilitatea sa este recunoscută în sud. Potrivit înregistrărilor din 10 birouri comisarului pentru sancțiuni și măsuri alternative, sunt 303 de hotărârii pronunțate, iar potrivit înregistrărilor Judecătoriei competente, sunt 291. Cel mai mare număr de sancțiuni de executare există în birouri comisarului pentru sancțiuni și măsuri alternative din Niș, Leskovac și Pirot, de la 30 până la 50 pe an. La Nigotin, pentru perioada observată (2016, 2017 și primele șase luni din 2018), nu era executată nicio pedeapsă de munca de interes public, iar Judecătorii din Nigotin și Majdanpek n-au pronunțat nicio hotărâre”, a subliniat Sanijela Dinic, juristă la Rețea CHRIS.

Iar, totuși, adaugă că în aproape 99% de cazuri, cea mai adesea pedeapsa este amenda, iar pedeapsa cu închisoare nu depășește un procent din numărul total de hotărâri judecătorești. De asemenea, trebuie remarcat faptul că uneori nu este posibilă impunerea unei astfel de sentințe, deoarece nu există condiții pentru acesta.

Toți participanții la această masă rotundă au fost de acord că sancțiunile alternative reprezintă un mare potențial, în special pentru făptuitorii care nu au fost condamnați înainte, pentru infractorii unor crime mai puțin periculoase din punct de vedere social, pentru tineri făptuitorii și femei, dar este, de asemenea, necesar să se ia în considerare problemele care s-au manifestat pe teren, la care au adus reglementările legale imprecise, așa cum a fost spus la această adunare.

Inovații introduse în scopul dizolvării capacităților penitenciare, și resocializarea condamnaților, respectiv să revină în viața socială, au demonstrat și capacități insuficiente de personal, deficit de cadre, lipsa de suport tehnic, deficit de vehicule, iar și alte probleme.

Cooperarea cu toate părțile relevante este evaluată ca fiind bună, dar există întotdeauna loc pentru îmbunătățire. Cooperare de mai bună calitate este cea cu închisorile, cu poliția, chiar și cu autoritățile judiciare, în timp ce este bună cea cu avocații, atunci când există, dar rareori, după cum se spune la Nigotin.

La aceasta masa rotundă au participat și reprezentanții Judecătoriei și Tribunalului din Nigotin, iar și reprezentanții Biroului pentru Sancțiuni Alternative din Nigotin, autorității locale, reprezentanții închisorilor, advocaturii, Secției de Poliție din Nigotin, iar și instituțiilor din sistemul de sancțiuni și măsuri din afara instituțiilor, precum întreprindere „Badnievo“ și Centrul pentru Asistență Socială.

Mese rotunde despre sancțiuni alternative au avut loc la Belgrad, Niș, Nigotin, Valievo, Vranie și Novi Pazar. Organizarea meselor rotunde a fost suportată de Civil Rights Defenders în cadrul proiectului Suport Aplicării Sancțiunilor și Măsurilor Alternative în Republica Serbia, iar a fost facilitată de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida).

VIDEO MATERIAL

GALERIE FOTO

      

    

    

 

Donor

"Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni" 

http://dprp.gov.ro/web/

 

"Conţinutul acestui material nu reprezintă poziţia oficială a Secretariatului General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni"

Parteneri

Comitetul pentru Drepturile Omului Nigotin

 

Romanian Global News

 

 Radioteleviziunea Voivodinei RTV

Comunitatea Rumânilor din Serbia

 

Partia Neamului Rumânesc

 

Foaia românească

Comunitatea Românilor din Serbia

 

UNIREA TV

 

BucPress