Otvorena vrata pravosuđa

Suzana Mihajlović-Jovanovići

U Negotinu su, u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i ovdašnjim Osnovnim sudom održana Tematska otvorena vrata na temu “Zašto suđenja dugo traju”.

Tematska otvorena vrata u Negotinu okupila su dvadesetak učesnika, građana, predstavnika struke i medija. U realizaciju projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, koji je podržan od strane USAID-a, uključeno je 27 organizacija civilnog društva: 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, među kojima i Odbor za ljudska prava u Negotinu, kao i strukovna udruženja pravosuđa, i 15 lokalnih organizacija civilnog društva iz 15 jedinica lokalnih samouprava.

Osnovni sud u Negotinu, istakla je Ljiljana Milojković, vršilac funkcije predsednika Osnovnog suda u Negotinu obrazlažući aktivnosti državnih organa na rešavanju dugotrajnih postupaka, spada u ažurnije na teritoriji Republike Srbije. Ovaj sud, rekla je ona, ima 3 stara krivična predmeta i oko 500 parničnih predmeta i izvršenja.

Sud je umnogome rasterećen i zahvaljujući javnim izvršiteljima, notarima, policiji, tužilaštvu, a na ubrzanje procesa suđenja utiče i medijacija. Na području Negotina trenutno ima 12 medijatora. To je, istakla je Milojkovićeva, doprinelo da se sama dužina postupka svede u normalne okvire.

Sudija ovog suda Julijana Mogoš Živković, član Saveta za etička pitanja Društva sudija Srbije, podsetila je na okolnosti pod kojima se radilo u sudovima još od uvođenja reformi. Osnovni sud u Negotinu, istakla je ona, 2010. sa 10 sudija u Negotinu, Kladovu i Majdanpeku rešio je 8.000 od 16.000 predmeta.

Isti broj sudija je u 2014. kada je Majdanpeku vraćen Osnovni sud rešio 7.000 predmeta od ukupno 12.500, dok je u prvih šest meseci ove godine sa 12 sudija rešeno 4.600 predmeta od oko 6.000.

Moderator ovog otvorenog foruma bila je Gordana Vidojković, sudija Višeg suda u Požarevcu i član Upravnog odbora Društva sudija Srbije.

Projekat „Otvorena vrata pravosuđa“ se realizuje u 15 gradova i opština, među kojima je i Negotin, u kojima se tri puta godišnje održavaju Tematska otvorena vrata.

“Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku”, navodi Dragan Đorđević, koordinator Mreže odbora za ljudska prava – CHRIS.

 

VIDEO MATERIJAL

FOTO GALERIJA

    

       

    

    

    

  

    

Donator

"Ovaj projekt je podržan od strane Ministarstva za prekogranične Rumune"

www.mprp.gov.ro

"Sadržaj ovog sajta ne predstavlja zvaničnu politiku Ministarstva za prekogranične Rumune".

Partneri

Odbor za ljudska prava Negotin

 

Romanian Global News

 

 Radio-televizija Vojvodine RTV

Zajednica Vlaha Srbije

 

Vlaška narodna stranka

 

Foaia românească

Zajednica Rumuna u Srbiji

 

UNIREA TV

 

BucPress