Kampanja informisanja o nepovratnim sredstvima koje obezbeđuje Ministarstvo za vangranične Rumune

Una Vasijević 

Državni sekretar Viktor Aleksejev i Radu Kozma, šev službe za akcije za istorijske zajednice u okviru Ministarstva za vangranične Rumune, upoznali su članove sveštenstva, rumunski civilni sektor, kao i predstavnike medija na rumunskom jeziku u Timočkoj Krajini i Srbiji, sa sredstvima i uslovima pod kojima mogu pristupiti nepovratnim fondovima koje Ministarstvo nudi kao i o koracima koje treba da prate kako bi dostavili podobne projekte

Delegacija Ministarstva za vangranične Rumune je učesnicima predstavilo osnovne stavke o aktivnostima i predlozima akcija za 2019. godinu.

Poseta je započeta u Boru, sastankom sa predstavnicima Kongresa Vlaha Srbije, dr Slavoljubom Gacovićem, Zavišom Žuržom, Dušanom Prvulovićem, Miomirom Đorđevićem, sa parohom metovničke parohije, Prečasnim ocem Antonijem Isakom, kao i sa profesorkom rumunskog jezika, Unom Vasiljević, i deo je niza sastanaka koji su predviđeni kampanjom za informisanje koju je Ministarstvo za vangranične Rumune započelo u više zemalja u kojima žive velike zajednice Rumuna.

Na kraju dana, delegacija Ministarstva za vangranične Rumune sastala se sa Visokoprečasnim ocem Bojanom Aleksandrovićem, Vikarom Timočkim u Srbiji, koji je bio u pratnji Prečasnog oca Buobu Luia, paroh parohije Horeum Margi iz Isakova, Prečasnog oca Petru Hodža, paroh Negotinske Parohije, ali i ostalih sveštenika Timočkog vikarijata u Srbiji.

Dodatne informacije:

Pre 10 dana, Ministarstvo za vangranične Rumune objavilo je Vodič za korisnike i Dokumenat o dodeli nepovratnih sredstava. Period za javnu raspravu zaključen je 18. januara ove godine.

VIDEO MATERIJAL

FOTO GALERIJA 

    

    

    

    

 

Donator

"Ovaj projekt je podržan od strane Ministarstva za prekogranične Rumune"

www.mprp.gov.ro

"Sadržaj ovog sajta ne predstavlja zvaničnu politiku Ministarstva za prekogranične Rumune".

Partneri

Odbor za ljudska prava Negotin

 

Romanian Global News

 

 Radio-televizija Vojvodine RTV

Zajednica Vlaha Srbije

 

Vlaška narodna stranka

 

Foaia românească

Zajednica Rumuna u Srbiji

 

UNIREA TV

 

BucPress