Čuvamo jezik i kulturu u Timočkoj krajini

Suzana Mihajlović-Jovanovići

Ovo je složen projekat koji sadrži nekoliko projektnih aktivnosti i kao takav pokriva potrebu za nacionalnim identitetom rumunske zajednice na severoistoku Srbije.

Glavni ciljevi projekta su edukacija i informisanje članova rumunske/vlaške zajednice:

- Kurs rumunskog jezika, religije, nacionalne kulture i istorije, ljudska prava i manjine, organizacija i nivo ostvarivanja prava Timočkih Rumuna/Vlaha;

- Javne rasprave / konferencije o nacionalnom identitetu Rumuna/Vlaha iz Srbije;

- Brošura "Timočki Rumuni - jezik, identitet, kultura i tradicija" je od velikog značaja, u Timočkoj krajini gotovo da nema štampanih izdanja koja bi se bavila ovom tematikom, osim naučnih knjiga, štampanih sa malim tiražem koji nije dostupan svim članovima naše zajednice.

Profesor/ka rumunskog jezika, predaje rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture subotom i nedjeljom u Boru a u javnim raspravama govori o vrednosti maternjeg jezika.

Doktor istorije, predaje istoriju rumunskog naroda i timočkih Rumuna subotom i nedjeljom u Boru i govori o nacionalnom identitetu u javnim raspravama.

Sveštenik RPC-a predaje istoriju službe na maternjem jeziku subotom i nedjeljom u Boru i govori o nacionalnom identitetu u javnim raspravama.

Aktivista za ljudska prava subotom i nedjeljom u Boru predaje ljudska prava i manjine a u javnim raspravama govori o nacionalnom identitetu.

Aktivista za nacionalno jedinstvo predaje organizaciju i nivo ostvarivanja prava timočkih Rumuna/Vlaha subotom i nedjeljom u Boru i govori o nacionalnom identitetu u javnim raspravama.

Aktivista za nacionalnu kulturu predaje tradicionalnu kulturu i kulturnu baštinu timočkih Rumuna/Vlaha subotom i nedjeljom u Boru i govori o nacionalnom identitetu u javnim raspravama.

 

Projekat se realizuje od 1. juna do 30. novembra 2019. godine, a podržano je od strane Ministarstva za prekogranične Rumune.

 

VIDEO MATERIJAL

FOTO GALERIJA

      

    

    

    

  

    

Donator

"Ovaj projekt je podržan od strane Ministarstva za prekogranične Rumune"

www.mprp.gov.ro

"Sadržaj ovog sajta ne predstavlja zvaničnu politiku Ministarstva za prekogranične Rumune".

Partneri

Odbor za ljudska prava Negotin

 

Romanian Global News

 

 Radio-televizija Vojvodine RTV

Zajednica Vlaha Srbije

 

Vlaška narodna stranka

 

Foaia românească

Zajednica Rumuna u Srbiji

 

UNIREA TV

 

BucPress